Szczegółowy plan I tygodnia półkolonii – (kliknij)

.