Zasady rekrutacji

 

k551

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „KLUCZ” 

(klasa VII  – od r. szkolnego 2017/2018)

Warunki nauki:

 1. Niewielka  klasa – do 16 osób.
 2. Profesjonalna kadra nauczycielska dba o wykształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży.
 3. Realizacja programów edukacyjnych zgodnych z wytycznymi MEN , adresowanych do małych zespołów klasowych.
 4. Spójny program wychowawczy , zgodny z misją szkoły : wychowanie „Człowieka dla świata”.
 5. Rozszerzona oferta nauki języka angielskiego 3+2 godz. /tydzień;

II język obcy od klasy VII : j. rosyjski lub j. niemiecki

 1. Zajęcia w pracowniach przedmiotowych.
 2. Zajęcia sportowe na basenie, w sali gimnastycznej i hali sportowej.
 3. Biblioteka lektur i literatury dziecięcej i młodzieżowej.
 4. Zajęcia dodatkowe:

– zajęcia w kołach przedmiotowych,

– zajęcia dla dyslektyków

Warunki materialne:

 1. Ubiór szkolny z logo szkoły.
 2. Szafki/ szatnia na obszernym korytarzu.
 3.  Sala gimnastyczna i pracownie przedmiotowe.
 4. Możliwość skorzystania z wyżywienia – catering.

 

Opłaty:

 1. Czesne –  400 zł/ miesiąc. + jednorazowe „wpisowe” w wys. 400 zł . Czesne płatne przez 10 miesięcy .
 2. Koszt wyżywienia – ok. 8 zł/ dzień (wg wyboru Rodziców/Opiekunów)
 3. Możliwość zakupu zestawu ubrań szkolnych – oferta firmy MARK-Mundurki z Gdańska.

 

 

Zapisy do szkoły:

Karta zapisu do szkoły do pobrania TUTAJ.

 

Zapraszamy!

k550